Fri frakt över 1599 SEK

Hög kvalitet till låga priser

Teknisk kompetens

Säker betalning

Köpvillkor

Köpvillkor - Företag och offentlig sektor

 

1. Generellt:

Följande försäljnings- och leveransvillkor gäller om köparen har ett giltigt organisationsnummer och om inte annat avtalats skriftligen mellan ACT Logimark Danmark A/S (CVR 32667589) och köparen.

 

2. Priser:

Alla priser är i svenska kronor och exklusive moms och eventuella skatter. ACT logimarks priser anges på www.ACT-shop.se eller genom ett specifikt erbjudande där du reserverar för eventuella tryckfel och prisfel på grund av valutaförändringar, krig, naturkatastrofer, leveransfel, skatteförändringar och sålda varor.

 

3. Betalning:

På www.act-shop.se kan du betala med följande kort:

Visa / Dankort
visum
Visa Electron
Maestro
Mastercard

 

Gällande kreditkortsbetalningar gäller kortutgivarens användarvillkor.

När köparen beställer med ett kreditkort är beloppet reserverat på köparens konto. När säljaren / leverantören därefter har skickat de beställda varorna, utfärdas ett utbetalningskrav till kortutgivaren. Det innebär att köparen inte kan avyttra det reserverade beloppet efter att ordern har godkänts. Det reserverade beloppet debiteras dock endast på kontot när kortutgivaren mottar betalningsanspråk från betalningsmottagaren.

Vid misstänkt kortbedrägeri kan ACT Logimark kräva betalning via banköverföring.

 

Betalningen för varorna görs i samband med leverans från säljaren / leverantören. Beloppet kommer endast att dras på köparens kort när varorna skickas från säljaren / leverantören. Ett större belopp än vad köparen har godkänt vid inköpstillfället kan aldrig dras.

Betalning för beställda varor kan också göras genom banköverförin. Innan köparen väljer att godkänna beställningen kommer eventuell avgift att anges. Vid betalning via banköverföring är inte köparen skyddad av ångerrätt.

 

Slutligen kan betalning för beställda varor ske via faktura och delbetalning. Som utgångspunkt måste nya kunder betala i förskott av de första beställningarna.

Betalning måste göras senast det datum fakturan indikerar som sista aktuella betalningsdatum. Som regel måste betalning ske netto kontant.

Om betalning sker efter förfallodagen är ACT Logimark berättigad att beräkna ränte- och påminnelsebelopp för betalningen med 2% per. månad tills betalning är förfallen.

Köparens betalningar avskrivs först på upplupen ränta och kostnader, efteråt på skulden.

Köparen har inte rätt att avstå något motkrav på ACT Logimark, vilket inte är skriftligt godkänt av ACT Logimark och har ingen rätt att behålla någon del av inköpspriset på grund av motkrav av något slag.

 

. Retention av titel:

ACT Logimark reserverar ägande av levererade varor tills hela inköpspriset inkl. Eventuella leveranskostnader samt eventuella ränta och kostnader betalas i sin helhet.

 

4. Ägande:

 

ACT Logimark reserverar ägande av levererade varor tills hela inköpspriset inkl. eventuella leveranskostnader samt eventuella ränta och kostnader betalas i sin helhet.

 

5. Leverans:

Leverans sker från lageret från ACT Logimarks adresser, eller direkt från tillverkarens adress.

Leverans betalas av ACT Logimark, såvida inte uttryckligen anges att leveranskostnader inte ingår i priset.

Leveranstiden uppges av ACT Logimark vid bästa estimat.

ACT Logimark kan inte hållas ansvarig för förseningar i leveranser men kommer alltid att sträva efter att tillhandahålla snabb leverans.

 

6. Retur:

Felaktigt beställda artiklar returneras inte. I speciella fall - och vid vanliga oöppnade och omsättningsbara varor - kan dessa varor returneras om varan finns i original och obruten förpackning. Varor och avvecklade varor returneras inte. ACT Logimark byter alltid ut varor när det gäller felleverans från vår sida.

Den enda försiktigheten vi tar är att vi får förfrågningar om felleverans senast sju dagar från fakturadatumet och produkten är oöppnad och oanvänd och i en försäljningsbar förpackning.

Avbeställning av beställningar måste göras skriftligen till ACT Logimark email info.dk@act-gruppen.com.

Annullering av leverans av varor definierad av ACT Logimark som varor eller varor som har tagits bort från tillverkarens och / eller ACT Logimarks sortiment är inte möjligt. Retur av varor till ACT Logimark görs genom föregående överenskommelse med ACT Logimark. Produkten måste returneras inom 7 dagar efter avbokningen. All avkastning är på köparens bekostnad och risk. Varor måste returneras i originalförpackningen. Ingenting får skrivas eller fästas på originalförpackningen. Det är avsändarens ansvar att dokumentera att ACT Logimark har mottagit returnerade varor.

7. Garanti:

Produkterna levereras med de garantier som tillverkaren erbjuder ACT Logimark. Köparen kan inte hävda någon ytterligare produktgaranti till ACT Logimark.

 

8. Produktinformation:

Vi tar förbehåll för fel och ändringar i information i broschyrer och annat försäljningsmaterial. 

 

9. Produktändringar:

ACT Logimark förbehåller sig rätten att ändra produkterna eller delar därav utan föregående meddelande om detta inträffar utan köparens funktionella nackdel.

 

10. Immateriella rättigheter:

Eventuella leveranser av produkter sker med hänsyn till respektive innehavares immateriella rättigheter och ACT Logimark är utan ansvar av något slag för köparens handlingar som strider mot dessa rättigheter.

 

 

 

11. Defekter och reklamationer:

Kunden är skyldig att inspektera produkten för defekter direkt efter leveransen, efter att köparen har säkerställt att den levererade produkten är den rätta. Eventuella klagomål rörande de levererade produkterna behandlas endast av leverantören om de har lämnats in skriftligen till ACT Logimark inom 7 dagar efter leveransen med en noggrann angivelse av typ och orsak till bristerna och med hänvisning till fakturanumret eller orderbekräftelse. Efter utgången av denna term antas det att kunden har godkänt leveransen.

Vid leveransen måste köparen omedelbart genomföra en sådan undersökning av de varor som säljs enligt vad som är lämpligt för företagsanvändning.
Köparen är skyldig att kontrollera mottagna leveranser för transportskador. Om dessa hittas måste köparen omedelbart annonsera till transportören, ta emot varan med förbehåll eller vägra mottagelse, och inom 2 arbetsdagar meddela ACT Logimark omkring detta.

Om köparen upptäcker en defekt måste köparen omedelbart underrätta ACT Logimark om detta och ange var felet finns. Om köparen har upptäckt eller borde ha upptäckt defekten och inte annonserar som anges kan köparen inte senare påstå defekten.
Mindre avvikelser i kvaliteten på levererade produkter, som är tekniskt oundvikliga eller anses vara normala i handelsflödet i allmänhet, kan inte motivera ett klagomål eller uppsägning av avtalet.

ACT Logimark kan fritt välja att avhjälpa felet eller byta ut det.

Ändringar eller ingripanden i produkten utan ACT Logimarks skriftliga medgivande fritar ACT Logimark för någon skyldighet.

Om ACT Logimark begär det måste köparen omedelbart returnera klagomålet, på köparens bekostnad och risk, till den påstådda defekta produkten till ACT Logimark i originalförpackningen.

ACT Logimark förbehåller sig rätten att när som helst endast få den påstådda defekta delen.

 

12. Produktansvar:

Om inte annat följer av svensk lags obligatoriska regler om produktansvar gäller följande begränsningar:

ACT Logimark ansvarar endast för skador som orsakas av en produkt som levereras av ACT Logimark i den utsträckning det kan bevisas att skadan beror på ACT Logimarks fel eller försummelse.

 

13. Personupplysningar och cookies:

Enligt reglerna om behandling av personuppgifter är den registeransvarige skyldig att informera köparen om bland annat vilka typer av personuppgifter som behandlas, syftet, och vem informationen vidarebefordras till, vilket beskrivs vidare i 13.1 till 13.3 nedan. Bestämmelserna i 13.5 nedan gäller oavsett om det är ACT Logimark eller en tredje part som är datakontrollanten.

 

13.1 Skapa en profil på www.act-shop.se - "Mitt konto"

Första gången en produkt / tjänst köps på www.act-shop.dk, är köparen registrerad som kund med "mitt konto" -profil. De personuppgifter som registrerats i detta sammanhang är: Namn, adress, telefonnummer och e-postadress och lösenord. Dessutom en alternativ leveransadress om köparen önskar detta i samband med köpet. Dessutom kommer information om köparens inköpshistoria på www.act-shop.se att registreras på köparens "mitt konto" -profil, se 13.2 och 13.3 nedan.

 

 

ACT Logimark är datastyraren för de personuppgifter som köparen lämnar i samband med skapandet av "mitt konto". ACT Logimark handlar om köparinformation med syfte att erbjuda varor och tjänster inom märkning, spårnings- och kontrollutrustning. Syftet med behandlingen är också kundadministration och marknadsföring, inklusive nyhetsbrev och annan elektronisk marknadsföring samt statistik. Den rättsliga grunden för ovanstående behandling är i första hand ingåendet av avtalet mellan dig och ACT Logimark. Dessutom är grunden för ACT Logimarks berättigade intresse att kunna marknadsföra sina varor och tjänster, förbättra webbplatsen, anpassa och ändra erbjudna varor och tjänster, kunskap om ACT Logimarks kundkrets och statistik.

Nyhetsbrev och annan elektronisk marknadsföring kommer alltid att ske på grundval av ditt tidigare samtycke, om inte detta kan ske enligt lagstiftningen utan samtycke

 

13.2 Avtal som ingåtts med ACT Logimark som säljare

När det gäller avtal som ingåtts med ACT Logimark som säljare är endast ACT Logimark Danmark A / S datasystemsansvarig för köparens samlade personuppgifter. De personuppgifter som registrerats om köparen i samband med avtalets ingående och efterföljande uppfyllande av avtalet är i samband med informationen i "Mitt konto", jfr. ) / tjänst (er) som avtalet avser (köphistorik).

 

ACT Logimark hanterar informationen om köparen med syfte att erbjuda varor och tjänster inom märkning, spårning och kontrollutrustning. Syftet med behandlingen är även kundadministration och kundservice, uppfyllande av inköpsavtalet, genomförande av betalningar, behandling av eventuella klagomål eller utnyttjande av ångerrätt, marknadsföring, inklusive nyhetsbrev och annan elektronisk marknadsföring, förbättring av webbplatsen och statistiken.

Den rättsliga grunden för ovanstående behandling är i första hand ingåendet av avtalet mellan dig och köparen och ACT Logimark. Dessutom utgör stiftelsen ACT Logimark ett berättigat intresse för att kunna marknadsföra sina varor och tjänster, förbättra webbplatsen och anpassa och modifiera de erbjudna varorna och tjänsterna, kunskap om ACT Logimarks kundkrets och statistik. Nyhetsbrev och annan elektronisk marknadsföring kommer alltid att ske på grundval av ditt tidigare samtycke, om inte detta kan ske enligt lagstiftningen utan samtycke.

behandling kan också göras om det behövs för att följa lagliga krav som ACT Logimark är föremål för.

 

13.3 Cookies

 

ACT Logimark använder cookies på www.act-shop.se. Som köpare kan du läsa mer om användningen av kakor i www.act-shop.se's Cookie Policy på www.act-shop.se/cookies/.

 

13.4 Allmänna bestämmelser om behandling av personuppgifter

Om den registeransvarige blir medveten om att information som registrerats om köparen är felaktig eller vilseledande, är den registeransvarige berättigad och skyldig att korrigera eller radera informationen så att behandlingen kan ske på rätt sätt.

Det är frivilligt om köparen ska ge den registeransvarige den information som begärs i samband med registreringen på www.act-shop.se och vid köp av varor / tjänster, men i så fall har den registeransvarige rätt att avvisa köparens tjänst.

 

Som registrerad hos www.act-shop.se har köparen alltid rätt att invända mot registreringen. Köparen har också rätt till inblick i vilken information som registreras om köparen, precis som köparen kan kräva att felaktig eller vilseledande information raderas, blockeras eller rättas. Dessa rättigheter har köparen i enlighet med reglerna för behandling av personuppgifter och förfrågningar i samband med detta riktas till den registeransvarige.

Köparen har också alltid möjlighet att återkalla samtycke som köparen kan ha gjort. Detta kan göras genom att kontakta direktansvarig direkt eller genom att använda unsubscribe länken i de förfrågningar som köparen mottar från ACT Logimark och / eller säljaren.

Personuppgifter som registreras på köparen kommer att raderas när det inte längre är nödvändigt att bearbeta eller lagra informationen i förhållande till ovanstående ändamål, såvida inte regulatorn är skyldig att hålla informationen längre enligt lagen. Informationen kan också lagras under en längre period i anonym form.

 

14. Marknadsföring

Den e-postadress som säljaren har mottagit i samband med köparens order på www.act-shop.se kan användas av säljaren att marknadsföra sina egna varor eller tjänster till köparen via e-post.

Köparen mottar nyhetsbrev från ACT Logimark när köparen har markerat rutan "ja tack" under ett köp på väg till kassan eller fyllt i ett registreringsformulär.

Nyhetsbrevet innehåller tävlingar, nyheter, inspiration och bra erbjudanden. Detta skickas via e-post.

Köparens information avslöjas inte. Köparen kan när som helst avregistrera sig från nyhetsbrevet.

Köparen kan återkalla sitt samtycke och vägra att få fler förfrågningar via länken i e-postmeddelandet eller genom att kontakta ACT Logimark.

 

15. Klagomål

Köparen har möjlighet att få ett klagomål behandlat (genom skriftlig förfrågan) till info.dk@act-gruppen.com.

Juridiska förhållandet avgörs enligt dansk lag.

Allt du behöver för märkning, spårning och kontroll av produkter och förpackningar!

Skapad med ♥ av DanDomain